Jazz Finland LIVE lisäsi kevään keikkatarjontaa

1095
lukukertaa

 

Jazz Finland Live –hanke käynnistettiin virkistämään jazzklubeja ja lisäämään jazztarjontaa ympäri maan. Hankkeeseen osallistui kahdeksan jazzklubia Espoon, Helsingin, Iisalmen, Kotkan, Oulun, Salon, Tampereen ja Turun kuntien tuella. JFL-hankkeessa järjestettiin keväällä yhteensä huimat 80 jazzkonserttia, joiden kuulijamäärä nousi yli 8000 hengen. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa vapaan kentän livemusiikille uusi, kuntia ja keikkajärjestäjiä aktivoiva rahoitusmalli ja turvata monipuolinen konserttitoiminta koko Suomessa.

Suomen Jazzliitto, Muusikkojen liitto ja Musiikin edistämissäätiö käynnistivät vuoden 2015 lopulla Jazz Finland Live -hankkeen. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa keikkajärjestäjille yleinen tukimalli, joka helpottaa konserttien tuottamista pienemmilläkin paikkakunnilla, luo lisää työpaikkoja taiteen vapaalle kentälle sekä kehittää kulttuurialan ammatillista osaamista. Kunnat tekevät mallissa yhteistyötä paikallisen toimijan kanssa rahoittamalla tämän säännöllistä konserttitoimintaa, ja jazzklubi tai konserttijärjestäjä hakee kuntaosuuteen verrattuna maksimissaan kaksinkertaista Jazz Finland Live -tukea Musiikin edistämissäätiöltä.

Hanke käyntiin ryminällä keväällä 2016

Jazz Finland Live -hankkeeseen valittiin hakemusten perusteella kahdeksan toimijaa kahdeksalta eri paikkakunnalta. Kriteereinä olivat mm. toiminnan ammattimaisuus, kuntarahoitus ja konserttien säännöllisyys. Mukaan valittiin Espoo Big Band ry (Espoo), Flame Jazz ry (Turku), Koko Jazzin kannatusyhdistys ry (Helsinki), Kotka Jazz ry (Kotka), Oulun musiikkijuhlasäätiö rs (Oulu), Ravintola Ylhäinen Oy (Iisalmi), SaloJazz ry (Salo), TTT-Teatteripalvelut Oy (Tampere).

MES jakoi mukaan hyväksytyille toimijoille yhteensä 139 000 euroa Jazz Finland Live -tukea. Yksittäisen toimijan JFL–tukisumma oli maksimissaan kaksinkertainen kunnan panostukseen verrattuna. Kuntien rahoitusta hankkeeseen vuodelle 2016 kohdistuu 84 000 euroa, ja kunnat ovatkin lähteneet innostuneena kehittämään kulttuuritarjontaansa. Hanke on synnyttänyt täysin uutta, ympärivuotista jazzkonserttitoimintaa Espoossa, Iisalmessa, Salossa, Tampereella ja Kotkassa. Helsingissä, Oulussa ja Turussa hanke on lisännyt konserttien määrää ja mahdollistanut uskaliaampaa ohjelmistosuunnittelua. Kunnille sijoitus kulttuuriin poikii sekä asukkaiden hyvinvointina, että oheispalveluiden kasvuna ja alueellisen vetovoiman lisääntymisenä.

Kevään 2016 aikana hankkeen puitteissa järjestettiin yhteensä 80 jazzkonserttia, jotka keräsivät yleisöä 8053 henkeä. Tukimalli on auttanut paikallisia keikkajärjestäjiä pitämään lippujen hinnat kohtuullisina ja taiteellisen laadun korkealla. Ammattimuusikkojen työtilaisuudet ovat hankkeen myötä lisääntyneet 365 henkilötyöpäivällä kevään aikana. Toimijoiden kotimainen klubiverkosto on jo avannut uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa kiertueita sekä buukata yhteisvoimin ulkomaisia esiintyjiä, joiden saaminen maahan yksittäistä konserttia varten voisi olla mahdotonta. Keväällä kiertueilla nähtiin hankkeen myötä suomalais-ruotsalainen Manuel Dunkel Quartet with Anders Bergcrantz, suomalais-belgialais-ranskalainen Orchestra Nazionale Della Luna sekä ruotsalaisbasisti Anders Jormin.

Jazz Finland Live -väliraportti

www.jazzliitto.fi