UMO nosti kävijämääräänsä

1084
lukukertaa
Kuva: Stefan Bremer.
Kuva: Stefan Bremer.

Uuden Musiikin Orkesteri UMO paransi tuntuvasti konserttikävijämääräänsä sekä alensi julkisesti tuettua lipunhintaansa vuoden 2011 aikana. Julkista yleisavustusta muun muassa Helsingin kaupungilta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saava UMO keräsi viime vuonna 75 eri konserttiin noin 34 000 kävijää. Kasvua vuoteen 2010 verrattuna saavutettiin 55,4 %. Tuettu lipunhinta, eli päärahoittajien rahallisen tuen määrä suhteutettuna konserttikävijämääriin, laski vuonna 2011 vuotta aiemmasta 64,30 eurosta 39,50 euroon.

Vaikka UMOn tapahtumien kävijämäärä on kolmen vuoden aikana noussut, Helsingin kaupunki on vähentänyt tukeaan merkittävästi vuosien 2008-2012 aikana. Kokonaisuutena UMOn yleisavustusten suhteellinen osuus toiminnan kuluista oli viime vuonna 65,54 % (vuonna 2009: 79,81 % ja vuonna 2010: 73,73 %). Julkisen tuen väheneminen aiheuttaa orkesterin toimintaan ohjelmistollisia sekä henkilöstöpoliittisia haasteita vuosille 2012-2013. Orkesteri on osaltaan pystynyt kasvattamaan omavarainhankintansa määrää vuodesta 2010 vuoteen 2011 yhteensä 45,4 %.

Tapahtumia erityisryhmille ja musiikkikasvatusta kouluille lisätty

Ennätykselliseen 75 konserttiin vuodessa sisältyi viime vuonna 10 koulu- ja laitoskonserttia ja muutamia muita yleisötyön tapahtumia. UMOn ja lauluyhtye Club For Fiven konserttiin 22.9.2011 kutsuttiin myös useita sosiaalisin ja terveydellisin perustein valittuja yhdistyksiä jäsenineen nauttimaan konserttielämyksestä. Vuonna 2012 toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä konsertteja ja opetustuokioita kouluihin ja hoivakoteihin, avaamalla yleisötyön verkkosivut sekä konserttilippuyhteistyöllä Irti Huumeista ry:n ja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n kanssa.

Vuonna 2011 yleisötyön piiriin kuuluvia tapahtuma- tai muita kävijöitä tavoitettiin 2250. Kuluvan vuoden osalta määrä kasvaa edelleen: huhtikuun 2012 kävijäluku yleisötyön tapahtumissa ja lippuyhteistyössä hipoo jo 2200:ta.

UMO harjoittelee uusissa tiloissa Pasilassa

UMO muutti huhtikuun 2012 alussa uusiin toimitiloihin Pasilaan. Orkesteri harjoittelee YLEn Radiotaloon kunnostetussa tilassa ja hallintohenkilökunta työskentelee viereisessä RTI-talossa.