Jazzliitto kokeilee kiertueiden yhteistuotantoja

843
lukukertaa

Kotimaan kiertuetoiminta on Suomen Jazzliiton keskeisin ja laajin toimintamuoto. Vuoden 2013 aikana Jazzliiton kiertuemäärä kasvaa. Kevätkaudella Jazzliitto tuottaa viisi kiertuetta: kahden perinteisen sekä yhden Vapaat Äänet -kiertueen lisäksi järjestetään kaksi yhteistuotantoista kiertuetta. Jazzliitto toteuttaa puolet, mutta korkeintaan neljä yhteistuotantokiertueen konserteista. Hakija tuottaa loput konserteista.

Jazzliitto vastaa muusikoiden palkkioista ja yhteistuotantokiertueen kuluista tuottamiensa keikkojen osalta normaalin käytännön mukaisesti. Hakija saa itse tuottamilleen keikoille käyttöönsä Jazzliiton kiertuebussin ja äänentoistolaitteiston, sekä tarvittaessa apua tiedotukseen ja majoitusjärjestelyihin. Tapauskohtaisesti tukea voidaan myöntää myös ääniteknikon palkkioihin. Tukea ei kuitenkaan myönnetä muusikoiden tai tuottajan palkkioihin hakijan järjestämien keikkojen osalta. Yhteistuotannon sisällöstä sovitaan kiertuekohtaisesti. Sopimuskumppani voi hakea omiin kuluihinsa ESEKin myöntämää VAKA-tukea (http://www.esek.fi/fi/esek/vaka-tuki).

Yhteistuotantokiertuetta voivat hakea esimerkiksi muusikot/yhtyeet, keikkamyyjät, tapahtumatuottajat ja yhdistykset. Yhteistuotantokiertuetta voi hakea myös kahden yhtyeen yhteiseen kiertueeseen. Kiertue tulee toteuttaa aikavälillä 1.4.2013-31.5.2013.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi tuotantosuunnitelma vähintään 3-4 kotimaisen keikan kokonaisuudesta, omat yhteistyötahot (agentuuri/manageri/keikkamyyjä) sekä kustannusarvio itse tuotettujen keikkojen osalta. Kustannusarviossa on eriteltävä hakijan tuottamien keikkojen osalta järjestelyistä aiheutuvat kulut (hotellit, matkat yms.) ja niiden jakautuminen jazzliiton ja hakijan kesken, sekä muusikkopalkkiot ja mahdolliset muut palkkiot (äänimies, tuottaja, tiedottaja yms.).

Kiertuevalintaan vaikuttavia kriteereitä ovat:
– esiintyjien ja sisällön taiteellisen taso
– alueellinen vaikuttavuus (esim. Pohjois-Savon kiertue, uudet yleisöt jne.)
– työllistävyys (esim. montako muusikkoa/tuottajaa/tiedottajaa jne. kiertue työllistää)
– mahdollisuudet hyödyntää muiden ammattimaisesti toimivien välittäjäportaan (esim. manageri/ohjelmatoimisto/tiedotustoimisto) tahojen palveluita kiertueen toteuttamisessa.

Yhteistuotantotukea ei myönnetä ulkomaankeikoille, ilmais-/hyväntekeväisyyskiertueille tai kiertueille, joissa elävä jazzmusiikki ei ole keskeisessä osassa. Tukea ei myöskään myönnetä valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvien orkestereiden tuotannoille (kaupunginorkesterit tms.). Hakijalla voi olla käytössään muuta kiertuetta varten myönnettyä apurahaa (esim. TKT), sikäli kun se ei ole ristiriidassa Jazzliiton rahoituksen kanssa.

Yhteistuotantokiertueilla Jazzliitto haluaa aktivoida muusikoita sekä keikkajärjestäjiä ja muita välittäjäportaan toimijoita uudella tavalla. Kentällä toimivien ihmisten henkilökohtaiset kontaktit, paikallistuntemus ja tuoreet ideat auttavat myös laajentamaan jazzkonserttien yleisöpohjaa. Jazzliitto haluaa luoda lisää työtilaisuuksia jazzmuusikoille ympäri Suomen, tukea alan välittäjäportaan toimijoita sekä tuoda jazzmusiikkia yhä useamman ihmisen kuultaville.